Systemy sterowania i technologie PLC (BSS-L)

BSS-L jest naszym oprogramowaniem do zarządzania magazynem, które jest precyzyjnie dostosowywane do procesów zachodzących w magazynie.
Interfejs użytkownika jest podobny do klasycznego Eksplorera i posiada odpowiednią strukturę funkcjonalną. Hierarchiczna konstrukcja menu jest łatwa w obsłudze dla każdego, a dialogi są przypisane do stanowisk pracy w zależności od funkcji tego stanowiska. Najważniejsze funkcje są wyświetlane w postaci aktywnych przycisków w poszczególnych oknach, co zapewnia szybką i prostą obsługę systemu.
Dla naszych systemów (wdrożeń) o dużej ilości kompletacji zamówień tj. do 2500 / na godzinę, wykorzystujemy inteligentne rozwiązania kompletacyjne dużej wydajności np. MPP lub najnowszy system kompletacji z półek z lub bez modułów świetlnych Pick-To-Light, Pick-By-Light lub Pick-by-Voice. Ponadto mamy długoletnie doświadczenie w realizacji systemów wykorzystujących ręczne radiowe terminale danych oraz mobilne terminale umieszczone na wózkach widłowych.

Stosujemy tylko sprawdzony, markowy sprzęt np. firmy DELL lub NEC. Poza zapasowymi bazami danych typu „standy” nasze rozwiązania mogą zapewniać bardzo wysoką dostępność sprzętową. Dzięki wykorzystaniu serwerów wysokiej dostępności NEC minimalizujemy przestoje obiektu w przypadku zakłóceń.

Rozwiązania:

 • Przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny
 • Wykorzystanie najbardziej aktualnych wersji Oracle i systemów operacyjnych
 • Systemy kompletacji zamówień bez korzystania z papieru, np. Pick-by-Light, Pick-by-Voice, Pick-to-Light, ręczne terminale radiowe
 • Pick & Pack (kompletacja bezpośrednio do kartonów wysyłkowych)
 • Multi-Picking (równoległa kompletacja zamówień dla wielu Klientów)
 • Integracja systemów peryferyjnych (np. ważenie, etykietowanie, podajnik kartonu, maszyny do foliowania, taśmowania i wysyłki)
 • Podwójna-/ wielokrotna głębokość składowania
 • Urządzenia przeładunkowe
 • Zautomatyzowany magazyn drobnych części
 • Magazyn wysokiego składowania palet
 • Układnice jedno lub kilku alejowe
 • Boczne regały kompletacyjne w zautomatyzowanym magazynie drobnych części
 • Obsługa procesów zwrotów i ekspedycji
 • Proste połączenie z wyższym i niższym poziomem oprogramowania
 • Wysokie możliwości integracji z SAP
 • Interfejsy do wszystkich obecnych systemów ERP
 
BSS Polska Sp. z o. o. • ul. Długa 1-3 • 41-506 Chorzów • Tel: + 48 32 34 92 999 • Faks: + 48 32 34 92 998 • info@bss-polska․pl