Automatyzacja systemów składowania

Automatyzacja systemów składowania to nasz świat. Jako generalny wykonawca dostarczamy instalacje pod klucz.

Otrzymacie Państwo od nas, jako od generalnego wykonawcy, instalacje pod klucz, włączając wymagane konstrukcje, pokrycia dachu i ścian, instalacje budowlane, systemy automatyki, sprzęt komputerowy oraz wszelkie dodatkowe usługi.

Obejmuje to:

 • Magazyny wysokiego składowania palet
 • Zautomatyzowane magazyny drobnych części
 • Składowanie na tacach,
 • Urządzenia do przeładunku kontenerów, tac lub palet
 • Układnice
 • Bufory produkcyjne
 • Systemy specjalne, np. dla ciężkich ładunków lub specjalnych nośników ładunkowych


Początek efektywnego składowania.

Zautomatyzowane składowanie pojemników - MiniLoad

Rozwiązanie zarządza automatyczną strefą składowania pojemników/kartonów.

Pojemniki/kartony wprowadzane i wyprowadzane są ze strefy przy pomocy zautomatyzowanych układnic.

Szczególnym przypadkiem jest moduł MiniLoad z kanałami kompletacyjnymi, do których zwożone są pojemniki przeznaczone do kompletacji (np. kompletacji typu Pick to Light).

Możliwość zastosowania składowania MiniLoad

 • Magazyny małych części o dużym przepływie materiałów,
 • Narzędziownie,
 • Magazyny buforowe dla pojemników skompletowanych oczekujących na wysyłkę,
 • Zasilanie systemów kompletacyjnych Pick- to-Light i Put–to-Light.

Rozwiązanie współpracuje z transportem zautomatyzowanym.

Zautomatyzowane składowanie palet - HighBay

Rozwiązanie zarządza zautomatyzowaną strefą składowania palet. W tej strefie palety wprowadzane i wyprowadzane są przy pomocy układnic, bez udziału operatorów. Możliwe są różnorodne konfiguracje strefy składowania - konfigurowalna jest m.in. liczba korytarzy, parametry regałów i miejsc odkładczych na regale.

Zautomatyzowane strefy składowania (HighBay) znalazły głównie zastosowanie w dużych magazynach paletowych, w których konieczna jest:

 • optymalizacja wykorzystania przestrzeni magazynowej,
 • duża szybkość wprowadzania i wyprowadzania palet,
 • zapewnienie odpowiednich warunków składowania,
 • maksymalne ograniczenie błędu ludzkiego.

Rozwiązanie może współpracować z transportem zautomatyzowanym oraz półautomatycznymi stacjami kompletacyjnymi.

 
BSS Polska Sp. z o. o. • ul. Długa 1-3 • 41-506 Chorzów • Tel: + 48 32 34 92 999 • Faks: + 48 32 34 92 998 • info@bss-polska․pl